kufrykČištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest.

Součástí čištění komínů je také „zpráva o čištění spalinové cesty“, která je vystavena po provedení prací. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné i veškeré nedostatky, které byly v průběhu čištění komínu zjištěny kominíkem, který práci vykonával.

 

8_spalovani-dreva_40205Strojné čištění komínů

Odfrézování dehtů pomocí specialní komínové frézy (strojného čištění komínů) je čistící technologie, kterou lze použít všude tam, kde běžným čištěním ničeho nedocílíme, ať už se jedná o dlouhodobě nepoužívaní komíny, silně znečištěné komíny, a nebo a to hlavně zadehtované komíny.

Strojné čištění komínů tedy používámé zejména u zadehtovaných komínů, kde dehet-skelná usazenina, v komínovém průduchu může uplně ucpat průduch, a protože je vysoce hořlavý a velmi špatně se odstraňuje ( při hoření bobtná jako asfalt ) hrozí u něj nebezpečí vzniku požáru a roztržení komínového tělesa.

V případě zájmu nás kontaktujte  zdarma přes objednávkový formulář a nebo telefonicky 602 873 124

[